Σύγχρονη Διαθλαστική Εξέταση


Σύγχρονη Διαθλαστική Εξέταση
ISBN 978-960-98531-0-1

256 Σελίδες A4, Έγχρωμη ΕκτύπωσηΈνα μοναδικό σύγγραμμα στο χώρο της Οπτομετρίας. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται τόσο συγκροτημένα και μεθοδικά όλα τα 21 βήματα της Οπτομετρικής Εξέτασης, δοσμένα από το πρίσμα τόσο της Φυσικής Οπτικής (Γιώργος Ασημέλλης) όσο –κυρίως- και από το πρίσμα της εφαρμοσμένης Οπτομετρικής επιστήμης (Κώστας Κατσούλος).

Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά την προκαταρκτική, αντικειμενική, και υποκειμενική εξέταση, την εξέταση της προσαρμογής και της διόφθαλμης Όρασης καθώς και τη συνταγογράφηση για τη διόρθωση της Όρασης.

Περιεχόμενα:

1. Ο Οφθαλμός: Ανατομία, Φυσιολογία και Οπτική Λειτουργία

1.1. Η Διάθλαση του Φωτός και η Σύλληψή του στον Οφθαλμό

1.2. Οι Διαθλαστικές Ανωμαλίες του Οφθαλμού
      1.2.1. Μυωπία
      1.2.2. Υπερμετρωπία
      1.2.3. Αστιγματισμός
      1.2.4. Πρεσβυωπία

1.3. Οι Εκτροπές του Οφθαλμού - η ‘Παλιά’ Θεώρηση

1.4. Οι Εκτροπές του Οφθαλμού - Η ‘Σύγχρονη’ Θεώρηση

1.5. Η Νέα Οπτική του Οφθαλμού

1.6. Η Απόδοση του Οφθαλμού και η Ποιότητα της Όρασης
      1.6.1. Η Οπτική Οξύτητα
      1.6.2. Η Ευαισθησία Αντίθεσης

1.7. Η Διόφθαλμη Όραση

 

 

 

2. Περίγραμμα της Οπτομετρικής Εξέτασης

3. H Προκαταρκτική Εξέταση

3.1. Τα Τεστ της Οφθαλμοκινητικότητας
      3.1.1. Το Τεστ της Κινητικότητας των Οφθαλμών (Τεστ του Η)
      3.1.2. Το Τεστ Κάλυψης
      3.1.3. Το Τεστ Κλίσης της Κεφαλής
      3.1.4. Τα Τεστ Ελέγχου του Οφθαλμοαιθουσαίου Αντανακλαστικού
3.2. Η Εξέταση των Κορικών Αντανακλαστικών
      3.2.1. Απόλυτο Σημείο Διαφυγής της Κόρης
      3.2.2. Σχετικό Σημείο Διαφυγής της Κόρης
      3.2.3. Σημείο Argyll Robertson
      3.2.4. Σύνδρομο Horner
      3.2.5. Σύνδρομο Αdie
3.3. Το Τεστ του Worth
3.4. Η Βασική Εξέταση της Ακεραιότητας της Διόφθαλμης Όρασης
      3.4.1. Η Εύρεση του Κυρίαρχου Οφθαλμού
      3.4.2. Η Εξέταση της Στερεοσκοπικής Όρασης
3.5. Η Έγχρωμη Όραση - Όχι Τόσο Δεδομένη Όσο Φανταζόμαστε
      3.5.1. Η Εξέταση της Έγχρωμης Όρασης

4. Η Αντικειμενική Εξέταση

4.1. Ο Κερατοειδής ως Αρχή της Όρασης
      4.1.1. Η Κερατομέτρηση με Απλά Παραδείγματα
4.2. Η Χαρτογράφηση του Κερατοειδή
      4.2.1. Γενικά
      4.2.2. Κλινική Ερμηνεία της Τοπογραφίας Κερατοειδή
4.3. Διαθλασιμετρία και Εκτροπομετρία
      4.3.1. Η Αυτοματοποιημένη Διαθλασιμετρία
      4.3.2. Η Εκτροπομετρία
4.4. Σκιασκοπία
      4.4.1. Η Οπτική της Σκιασκοπίας
      4.4.2. Είδη και Κατασκευή των Σκιασκοπίων
      4.4.3. Η Εξέταση της Σκιασκοπίας
      4.4.4. Διαδικασία της Σκιασκοπίας
      4.4.5. Η Χρησιμότητα της Σκιασκοπίας

5. Η Υποκειμενική Διάθλαση

5.1. Η Μονόφθαλμη Διάθλαση
      5.1.1. Η Εύρεση της Σφαίρας
      5.1.2. Η Εύρεση του Αστιγματισμού
      5.1.3. O Στενοπικός Δίσκος
5.2. Διόφθαλμη Εξισορρόπηση
      5.2.1. Κατακόρυφο Πρίσμα στη Μακρινή Όραση και Θόλωση
      5.2.2. Θόλωση της Κοντινής Όρασης, με ή Χωρίς Κατακόρυφο Πρίσμα
      5.2.3. Μονόφθαλμη Αρνητική και Σχετική Προσαρμογή
      5.2.4. Συνδυασμός Διχρωματικού και Πρίσματος
      5.2.5. Πολωτικό Φίλτρο και Vectorgraphic Slide
      5.2.6. Συνοπτικά
5.3. Η Εκτίμηση της Ανισοεικονίας
5.4. Η Εύρεση της Κοντινής Διόρθωσης
5.5. Απόθεμα Προσαρμογής

6. Η Εξέταση της Προσαρμογής και της Διόφθαλμης Όρασης

6.1. Η Εύρεση του Εγγύτατου Σημείου Σύγκλισης
6.2. Η Εκτίμηση της Προσαρμοστικής Απόκρισης
6.3. Η Εξέταση των Φοριών
      6.3.1. Η Εξέταση των Μακρινών Φοριών
      6.3.2. Η Εξέταση των Κοντινών Φοριών
      6.3.3. Η Μέτρηση του Δείκτη ΠΣ/Π
6.4. Η Εξέταση των μη Συζυγών Κινήσεων
      6.4.1. Η Εξέταση των μη Συζυγών Κινήσεων της Μακρινής Όρασης
      6.4.2. Η Εξέταση των μη Συζυγών Κινήσεων της Κοντινής Όρασης
6.5. Η Αρνητική και Θετική Σχετική Προσαρμογή
      6.5.1. Η Εξέταση της Αρνητικής Σχετικής Προσαρμογής
      6.5.2. Η Εξέταση της Θετικής Σχετικής Προσαρμογής
6.6. Μονόφθαλμη και Διόφθαλμη Ευελιξία Προσαρμογής
      6.6.1. Μονόφθαλμη Ευελιξία Προσαρμογής
      6.6.2. Διόφθαλμη Ευελιξία Προσαρμογής

7. Η Διόρθωση της Όρασης

7.1. Η Διόρθωση των Αμετρωπιών
      7.1.1. Η Διόρθωση της Μυωπίας
      7.1.2. Η Διόρθωση της Υπερμετρωπίας
      7.1.3. Η Διόρθωση του Αστιγματισμού
      7.1.4. Η Διόρθωση της Ανισομετρωπίας
      7.1.5. Η Διόρθωση της Πρεσβυωπίας
7.2. Ασυμμετρίες και Εκτασίες του Κερατοειδή
      7.2.1. Η Κερατοειδική Ασυμμετρία
      7.2.2. Οι Κερατοειδικές Εκτασίες
7.3. Αμβλυωπία
      7.3.1. Ορισμός και Αίτια της Αμβλυωπίας
      7.3.2. Κατηγοριοποίηση, Διάγνωση, και Εξέταση της Αμβλυωπίας
      7.3.3. Απώθηση
      7.3.4. Θεραπεία της Αμβλυωπίας
      7.3.5. Λειτουργική Απώλεια Όρασης
7.4. Χαμηλή Όραση
      7.4.1. Χαμηλή Όραση-Ένα Πρόβλημα του Δυτικού Κόσμου
      7.4.2. Παθήσεις που Προκαλούν Χαμηλή Όραση
      7.4.3. Η Εξέταση του Ασθενή με Χαμηλή Όραση
      7.4.4. Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης
7.5. Τα Προβλήματα Διόφθαλμης Όρασης και η Διόρθωσή τους
      7.5.1. Προβλήματα που Συνδέονται με Κανονικό Δείκτη ΠΣ/Π
      7.5.2. Προβλήματα που Συνδέονται με Χαμηλό Δείκτη ΠΣ/Π
      7.5.3. Προβλήματα που Συνδέονται με Υψηλό Δείκτη ΠΣ/Π
7.6. Τα Προβλήματα της Προσαρμογής και η Διόρθωσή τους
      7.6.1. Η Ανεπάρκεια Προσαρμογής
      7.6.2. Η Υπερεπάρκεια Προσαρμογής
      7.6.3. Η Δυσκαμψία της Προσαρμογής

Όλα τα βιβλία μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα Εύδοξος, τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για άμεση και ολοκληρωμένη παροχή Συγγραμμάτων στους φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ.