Οπτικά Όργανα Απεικόνισης


Εφαρμοσμένη Οπτική
Οπτικά Όργανα Απεικόνισης
ΙSBN 978-960-98531-5-6
304 Σελίδες, Έγχρωμη Εκτύπωση


Οι συγγραφείς, Διδάκτορες Φυσικής με εξειδίκευση την Οπτική, παραδίδουν ένα πραγματικά ενδιαφέρον σύγγραμμα, στο οποίο παρουσιάζονται τα πρακτικά θέματα της εφαρμοσμένης οπτικής, όπως μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο, φωτογραφική μηχανή, φακόμετρο, οπτόμετρο, κερατόμετρο και σκιασκόπιο.

Ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο, όχι μόνο στους φοιτητές Οπτικής και Οπτομετρίας, στους οποίους κυρίως απευθύνεται, αλλά και σε οποιοδήποτε επιστήμονα, μηχανικό ή τεχνολόγο που ενδιαφέρεται να μάθει τις βασικές αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων.

Περιεχόμενα:

1. Αρχές Γεωμετρικής Οπτικής

1.1. Ανάκλαση και Διάθλαση Φωτός

1.2. Ανάκλαση από Κάτοπτρα

      1.2.1. Ανάκλαση και Είδωλο από Επίπεδο Κάτοπτρο
      1.2.2. Ανάκλαση και Είδωλο από Κυρτά και Κοίλα Κάτοπτρα
      1.2.3. Συμβάσεις Προσήμων
      1.2.4. Εγκάρσια και Διαμήκης Μεγέθυνση
      1.2.5. Οπτική Ισχύς και Κλίση Δέσμης

 

1.3. Διάθλαση σε Δίοπτρα και Φακούς

1.4. Παχείς Φακοί και Συστήματα Φακών

      1.4.1. Εστιακή Απόσταση σε Παχύ Φακό
      1.4.2. Θεμελιώδη Σημεία
      1.4.3. Διαδρομή Ακτίνας και Διαγράμματα Ακτίνων σε Παχύ Φακό
      1.4.4. Απεικόνιση με Δύο ή Περισσότερους Φακούς

 

 

 

2. Σφάλματα Φακών και Κατόπτρων

2.1. Είδη και Αίτια Σφαλμάτων
      2.1.1. Η Παραξονική Προσέγγιση
      2.1.2. Ο Κύκλος Ελάχιστης Σύγχυσης
      2.1.3. Σχεδιασμός και Διόρθωση Σφαλμάτων
      2.1.4. Ταξινόμηση Σφαλμάτων
2.2. Σφάλμα Χρωματικής Εκτροπής
      2.2.1. Δείκτης Διάθλασης και Μήκος Κύματος
      2.2.2. Χαρακτηριστικά Σφάλματος Χρωματικής Εκτροπής
      2.2.3. Αντιμετώπιση Χρωματικού Σφάλματος
2.3. Σφάλμα Σφαιρικής Εκτροπής
      2.3.1. Χαρακτηριστικά Σφάλματος Σφαιρικής Εκτροπής
      2.3.2. Αντιμετώπιση Σφαιρικής Εκτροπής
2.4. Σφάλματα Εκτός Οπτικού Άξονα
      2.4.1. Σφάλμα Κόμης
      2.4.2. Αντιμετώπιση Σφάλματος Κόμης
      2.4.3. Πλάγιος Αστιγματισμός
      2.4.4. Αντιμετώπιση Αστιγματισμού
      2.4.5. Συνδυασμοί Σφαλμάτων
2.5. Σφάλματα Πεδίου
      2.5.1. Σφάλμα Καμπύλωσης
      2.5.2. Σφάλμα Παραμόρφωσης
2.6. Σύνοψη Σφαλμάτων

3. Φωτομετρία

3.1. Μέτρηση Φωτός
      3.1.1. Γεωμετρικά Μεγέθη
      3.1.2. Ενεργειακά Μεγέθη στη Ραδιομετρία και Ακτινομετρία
3.2. Φωτομετρικά Μεγέθη
      3.2.1. Φωτεινή Ενέργεια
      3.2.2. Φωτεινή Ροή
      3.2.3. Φωτισμός
      3.2.4. Φωτεινή Ένταση
      3.2.5. Φωτεινότητα
3.3. Νόμοι Φωτομετρίας
      3.3.1. Η Πηγή στο Χώρο
      3.3.2. Φωτομετρικός Νόμος Αποστάσεων
      3.3.3. Φωτομετρικός Νόμος Συνημιτόνου
3.4. Ειδικά Μεγέθη
      3.4.1. Αφετική Ικανότητα
      3.4.2. Αίσθηση Λαμπρότητας και Λευκότητα
      3.4.3. Φασματικά Φωτομετρικά Μεγέθη
3.5. Πηγές Φωτός και Αισθητήρες
      3.5.1. Μέλαν Σώμα και Θερμοκρασία Χρώματος
      3.5.2. Γεωμετρία και Τύποι Πηγών Φωτός
      3.5.3. Γεωμετρία και Τύποι Φωτοαισθητήρων

4. Γεωμετρικά Μεγέθη Οπτικών Οργάνων

4.1. Διάφραγμα Ανοίγματος και Κόρη
      4.1.1. Διάφραγμα Ανοίγματος
      4.1.2. Κόρη Εισόδου και Κόρη Εξόδου
4.2. Κύρια και Οριακή Ακτίνα
4.3. Διάφραγμα Πεδίου
4.4. Βινιετάρισμα
4.5. Διάφραγμα Αντιθάμβωσης
4.6. Αριθμητικό Άνοιγμα και Αριθμός F#
4.7. Πεδία και Γωνίες
      4.7.1. Γωνιακή Μεγέθυνση
      4.7.2. Βάθος Πεδίου – Βάθος Εστίασης
4.8. Σύνοψη

5. Ποιότητα Ειδώλου

5.1. Διακριτικό Όριο και Διακριτική Ικανότητα
      5.1.1. Δίσκος Airy
      5.1.2. Διακριτική Ικανότητα και Όριο Ιδανικού Φακού
5.2. Συνάρτηση Ανάπτυξης Σημείου
      5.2.1. Είδωλο από Συνέλιξη
5.3. Η Αντίθεση και η Μεταφορά της
      5.3.1. Χωρικές Συχνότητες
      5.3.2. Απεικόνιση της Αντίθεσης
      5.3.3. Συνάρτηση Μεταφοράς Διαμόρφωσης
      5.3.4. Είδωλο από Πολλαπλασιασμό
      5.3.5. Σχέση Συναρτήσεων PSF & MTF
      5.3.6. Μέτρηση Συναρτήσεων PSF & MTF

6. Μεγεθυντικός Φακός

6.1. Αμφιβληστροειδικό Είδωλο
      6.1.1. Φαινόμενη Γωνία Παρατήρησης
      6.1.2. Ελάχιστη Απόσταση Ευκρινούς Όρασης
6.2. Μεγεθυντικός Φακός

7. Προσοφθάλμια Συστήματα

7.1. Αρχή Λειτουργίας Προσοφθάλμιου
7.2. Κατηγορίες Συστημάτων ανά Σχεδιασμό
      7.2.1. Προσοφθάλμιος Ramsden
      7.2.2. Προσοφθάλμιος Huygens
      7.2.3. Άλλοι Σχεδιασμοί Προσοφθαλμίων

8. Συστήματα Προβολής

9. Μικροσκόπιο

9.1. Οπτικά Χαρακτηριστικά Μικροσκοπίου
      9.1.1. Αρχιτεκτονική Μικροσκοπίου & Μεγέθυνση
      9.1.2. Διακριτική Ικανότητα Μικροσκοπίου
9.2. Επιμέρους Συστήματα
      9.2.1. Αντικειμενικοί Φακοί Μικροσκοπίου
      9.2.2. Προσοφθάλμιοι Μικροσκοπίου
      9.2.3. Συλλέκτης Φακός

10. Τηλεσκόπιο

10.1. Η Οπτική του Τηλεσκοπίου
       10.1.1. Αρχιτεκτονική Τηλεσκοπίου
       10.1.2. Μεγέθυνση στο Τηλεσκόπιο
       10.1.3. Φωτοσυλλεκτική Ικανότητα
       10.1.4. Διακριτική Ικανότητα Τηλεσκοπίου
       10.1.5. Χρήσιμη και Μέγιστη Μεγέθυνση
       10.1.6. Κόρη Εξόδου και Ελάχιστη Μεγέθυνση
       10.1.7. Διάφραγμα Πεδίου και Πεδίο Όρασης
10.2. Τύποι Τηλεσκοπίων
       10.2.1. Αστρονομικό Τηλεσκόπιο τύπου Kepler
       10.2.2. Περιστροφή Τηλεσκοπίου
       10.2.3. Επίγειο Τηλεσκόπιο
       10.2.4. Τηλεσκόπιο τύπου Galilei
       10.2.5. Κιάλι (πρισματική διόπτρα)
       10.2.6. Κατοπτρικά Τηλεσκόπια
10.3. Σύγχρονα Τηλεσκόπια
       10.3.1. Παρατήρηση Μέσα από την Ατμόσφαιρα
       10.3.2. Σύγχρονα Εξερευνητικά Τηλεσκόπια
       10.3.3. Παρατήρηση Πέρα από το Ορατό
       10.3.4. Παρατήρηση Έξω από την Ατμόσφαιρα
10.4. Ειδικά Τηλεσκόπια
       10.4.1. Μικροσκοπικά Τηλεσκόπια
       10.4.2. Τηλεσκοπικά Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης
       10.4.3. Τοπογραφικά Τηλεσκόπια
       10.4.4. Ναυτιλιακά Τηλεσκόπια

11. Φωτογραφική Μηχανή

11.1. Γνωριμία με τη Φωτογραφική Μηχανή
       11.1.1. Ιστορική Εξέλιξη
       11.1.2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φωτογραφικής Μηχανής
       11.1.3. Σύγκριση Φωτογραφικής Μηχανής με το Μάτι
11.2. Φωτογραφικοί Φακοί
       11.2.1. Εστιακή Απόσταση
       11.2.2. Μεγέθυνση και Γωνία Όρασης
       11.2.3. Τύποι Φακών
       11.2.4. Σχεδιασμός και Κατασκευή
11.3. Έλεγχος Φωτός στη Φωτογραφική Μηχανή
       11.3.1. Φωτεινότητα και Διάφραγμα
       11.3.2. Βάθος Πεδίου
       11.3.3. Έκθεση και Φωτοφράκτης
11.4. Η Φωτο-Γράφηση
       11.4.1. Η Εξέλιξη του Φιλμ
       11.4.2. Η Πρώτη Κάμερα με Φιλμ
       11.4.3. Παραλλαγές του Φιλμ
       11.4.4. Χαρακτηριστικά του Φιλμ
       11.4.5. Η Αναλογικότητα και η Ανάλυση του Φιλμ
11.5. Η Εξέλιξη της Φωτογραφικής Μηχανής
       11.5.1. Οι Πρώτες Μηχανές
       11.5.2. Οι Σύγχρονες Μηχανές
       11.5.3. Η Επαναστατική Μονορεφλέξ
       11.5.4. Η Ψηφιακή Εποχή
       11.5.5. Το Φωτογραφικό Φλας

12. Φακόμετρο

12.1. Η Αποστολή του Φακόμετρου
12.2. Λειτουργία του Φακόμετρου
       12.2.1. Η Εξουδετέρωση Φακού
       12.2.2. Αρχή Λειτουργίας Φακόμετρου
12.3. Συστήματα του Φακόμετρου

13. Κερατόμετρο & Τοπογράφος Κερατοειδή

13.1. Ο Κερατοειδής και η Καμπυλότητά του
       13.1.1. Οπτικά Χαρακτηριστικά Κερατοειδή
       13.1.2. Ακτίνα Καμπυλότητας και Οπτική Ισχύς
13.2. Αρχή Λειτουργίας Κερατομετρίας
13.3. Αρχή Λειτουργίας Drysdale
13.4. Κερατόμετρο
13.5. Τοπογράφος Κερατοειδή

14. Οπτόμετρο

14.1. Αρχή Λειτουργίας Οπτομέτρου
14.2. Οπτομέτρο Badal
14.3. Η Αρχή του Scheiner

15. Σκιασκόπιο

15.1. Η Οπτική της Σκιασκοπίας
       15.1.1. Κλίση Δέσμης και Διαθλαστικό Σφάλμα Οφθαλμού
15.2. Οπτική Διάταξη Σκιασκοπίου
15.3. Εύρεση Διαθλαστικού Σφάλματος/p>

Όλα τα βιβλία μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα Εύδοξος, τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για άμεση και ολοκληρωμένη παροχή Συγγραμμάτων στους φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ.