Οπτική της Όρασης

Εφαρμοσμένη Οπτική
Οπτική της Όρασης
ΙSBN 978-960-98531-6-3
456 Σελίδες, Έγχρωμη Εκτύπωση

(μόλις κυκλοφόρησε!)

Το νέο βιβλίο της σειράς ‘Εφαρμοσμένη Οπτική’ αφορά στην Οπτική της Όρασης, την πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή της Οπτικής, δηλαδή το πώς λειτουργεί οπτικά το αισθητήριο όργανο της όρασης.

Περιγράφονται οι απαιτήσεις που έχει η φύση από ένα τέτοιο όργανο σε διάφορα όντα, και πολύ συγκεκριμένα στον ανθρώπινο οφθαλμό. Δίνεται μια σύντομη περιγραφή της φυσιολογίας του, και μια εκτεταμένη βιομετρική παρουσίασή του. Συνεχίζουμε στην περιγραφή της οπτικής λειτουργίας ενός ιδανικού ανθρώπινου οφθαλμού, όχι μόνο μονόφθαλμα, αλλά και διόφθαλμα, και η λειτουργία της έγχρωμης όρασης.

Στη συνέχεια διερευνούνται οι αποκλίσεις από το ιδανικό, που αφορούν στα διαθλαστικά σφάλματα.

Περιεχόμενα:

1. Τύποι Οφθαλμών

1.1. Εξέλιξη του οφθαλμού στη φύση
1.1.1 Από το πιο Απλό στο πιο Σύνθετο
1.1.2 Η Εξελικτική Πορεία
1.1.3 Η Αναγκαιότητα του Διαφράγματος
1.2 Τι θεωρείται ‘καλός’ οφθαλμός;
1.3. Παρουσίαση διαφόρων οφθαλμών

2. Όραση στον Ανθρώπινο Οφθαλμό

2.1. Ιστορική Εξέλιξη των Γνώσεών μας για την Όραση
2.2. Η Όραση, Όπως τη Γνωρίζουμε Σήμερα
2.2.1 Κάτι Περισσότερο από Οπτική
2.2.2.1 Ανάπτυξη της Όρασης με την Ηλικία
2.2.2 Η Συνεργασία των Οφθαλμών
2.3. Ο Βασικός Μηχανισμός της Όρασης
2.3.1 Οφθαλμός και Φωτογραφική Μηχανή

3. Οπτική του Ανθρώπινου Οφθαλμού

3.1. Διάθλαση στον Οφθαλμό
3.1.1 Θεμελιώδη Σημεία
3.1.2 Κερατοειδής Χιτώνας
3.1.2.1 Ασφαιρικότητα Κερατοειδή
3.1.2.2 Τορικότητα Κερατοειδή
3.1.3 Κρυσταλλοειδής Φακός
3.1.4 Τιμές Δείκτη Διάθλασης στον Οφθαλμό
3.1.5 Προσαρμογή Κρυσταλλοειδή Φακού
3.1.6 Η Οπτική του Προσθίου Θαλάμου
3.1.7 Οπτική Ισχύς Οφθαλμού
3.2. Διαφράγματα και Άξονες του Οφθαλμού
3.2.1 Ίριδα και Κόρη
3.2.1.1 Μεταβολές Κορικής Διαμέτρου
3.2.2 Άξονες και Σημεία Αναφοράς του Οφθαλμού
3.2.3 Γωνίες στον Οφθαλμό
3.3. Σχηματικοί Οφθαλμοί
3.3.1 Ελαχιστοποιημένο Σχηματικό Μοντέλο
3.3.2 Σχηματικός Οφθαλμός του Gullstrand
3.4. Διαδρομή Φωτός στον Οφθαλμό
3.4.1 Απώλειες από Ανάκλαση
3.4.2 Απώλειες από Απορρόφηση
3.4.3 Σκέδαση
3.4.3.1 Μέτρηση Διάχυτου Φωτός στον Οφθαλμό
3.4.3.2 Αντικειμενική Μέθοδος Εκτίμησης Σκέδασης
3.5. Οπτική Οξύτητα
3.5.1 Διακριτική Ικανότητα Οφθαλμού
3.5.2 Περίθλαση και το Όρια Όρασης
3.5.3 Πίνακες Οπτικής Οξύτητας
3.5.3.1 Κλάσματα Snellen, Δεκαδική Οπτική Οξύτητα, και logMAR

4. Οπτική του Αμφιβληστροειδή

4.1. Το Φιλμ του Οφθαλμού
4.1.1 Το Καμπύλο Σχήμα του Αμφιβληστροειδή
4.1.2 Χαρακτηριστικά Αμφιβληστροειδικού Ειδώλου
4.1.3 Γωνία και Πεδίο Όρασης
4.2. Φωτοϋποδοχείς
4.2.1 Η Στρωματωμένη Διάταξη
4.2.2 Κωνία και Ραβδία
4.2.3 Συνδεσμολογία Φωτοϋποδοχέων
4.3. Λειτουργία Φωτονικής Αίσθησης
4.3.1 Φασματική Ευαισθησία Οφθαλμού
4.3.2 Ευαισθησία στη Φωτεινότητα
4.3.3 Ευαισθησία στον Χώρο
4.4. Οπτική Φωτοϋποδοχέων
4.4.1 Οπτικές Ίνες
4.4.1.1 Φαινόμενο Stiles-Crawford
4.4.2 Ψηφιακό Σήμα και Ανάλυση
4.4.3 Δειγματοληψία και Ψηφιακή Όραση

5. Αμετρωπίες Χαμηλής Τάξης

5.1. Περιορισμοί στο Είδωλο
5.1.1 Αποστάσεις Ευκρινούς Όρασης
5.1.2 Βάθος Πεδίου
5.2. Εμμετρωπία
5.2.1 Αξονικό Μήκος και Εστιακή Απόσταση
5.2.2 Αμετρωπία ≠ Εμμετρωπία
5.2.2.1 Σφάλμα Χρωματικής Εκτροπής στον Οφθαλμό
5.2.2.2 Μονοχρωματικά Σφάλματα
5.3. Αφεστίαση
5.3.1 Μυωπία
5.3.2 Υπερμετρωπία
5.3.2.1 Επίδραση Αφεστίασης στην Οπτική Οξύτητα
5.3.3 Αμετρωπία και Θεμελιώδη Σημεία
5.4. Αστιγματισμός
5.4.1 Κύριοι Μεσημβρινοί
5.4.2 Είδη Αστιγματισμού
5.4.3 Μέγεθος και Άξονας Αστιγματισμού
5.4.3.1 Πώς Αναφέρεται ο Αστιγματισμός;
5.4.4 Προέλευση Αστιγματισμού
5.4.4.1 Επίδραση Αστιγματισμού στην Οπτική Οξύτητα
5.5. Διόρθωση Αμετρωπιών
5.5.1 Διόρθωση Μυωπίας
5.5.2 Διόρθωση Υπερμετρωπίας
5.5.3 Οπτική των Διορθωτικών Φακών
5.5.3.1 Οπτική Ισχύς και Κλίση Δέσμης
5.5.3.2 Ενεργός Οπτική Ισχύς και Απόσταση Κορυφής
5.5.3.3 Κανόνας του Knapp
5.5.3.4 Μεγέθυνση με Διορθωτικούς Φακούς
5.5.3.5 Φαινόμενο Μέγεθος Οφθαλμού και Πεδίο Όρασης
5.5.3.6 Πρισματικά Φαινόμενα
5.5.4 Διόρθωση Αστιγματισμού
5.5.5 Διόρθωση Όρασης με Διαθλαστική Χειρουργική
5.5.5.1 Τα Laser στη Διαθλαστική Διόρθωση
5.5.5.2 Οι Ενδοφακοί στη Διαθλαστική Διόρθωση
5.6. Κοντινή Όραση και Πρεσβυωπία
5.6.1 Τεχνικές Αντιμετώπισης Πρεσβυωπίας
5.6.1.1 Επεμβατικές Τεχνικές για την Πρεσβυωπία

6. Κυματικές Εκτροπές

6.1. Η Σύγχρονη Θεώρηση των Εκτροπών
6.1.1 Ταξινόμηση Σφαλμάτων
6.1.1.1 Σφαιρική Εκτροπή
6.1.1.2 Κόμη
6.1.1.3 Πλάγιος (ανώτερης τάξης) Αστιγματισμός
6.1.2 Σφάλματα στον Οφθαλμό – τα Εργαλεία Περιγραφής
6.1.2.1 Ιχνηλάτηση Ακτίνων και Διαγράμματα Σημείων
6.2. Γενικευμένη Συνάρτηση Κόρης
6.2.1 Μετασχηματισμός Γενικευμένης Συνάρτησης
6.1.2.1 Περίθλαση και Είδωλο
6.2.2 Συνάρτηση Ανάπτυξης Σημείου
6.2.2.1 Είδωλο από Συνέλιξη
6.2.3 Η Αντίθεση και η Μεταφορά της
6.2.3.1 Χωρικές Συχνότητες
6.2.3.2 Απεικόνιση της Αντίθεσης
6.2.4 Συνάρτηση Μεταφοράς Διαμόρφωσης
6.2.4.1 Είδωλο από Πολλαπλασιασμό
6.2.5 Σχέση Συναρτήσεων PSF και MTF
6.3. Tα Πολυώνυμα Zernike
6.3.1 Η Πυραμίδα των Πολυωνύμων
6.3.2 Συναρτήσεις των Πολυωνύμων
6.3.2.1 Χαμηλής Τάξης Πολυώνυμα
6.3.2.2 Υψηλής Τάξης Πολυώνυμα
6.3.3 Ιδιότητες Πολυωνύμων Zernike
6.4. Κυματικές Εκτροπές – Επίδραση στην Όραση
6.4.1 Επίδραση Κορικής Διαμέτρου στις Εκτροπές
6.4.2 Επίδραση Σφαλμάτων Χαμηλής Τάξης
6.4.2.1 Επίδραση Αφεστίασης
6.4.2.2 Επίδραση Αστιγματισμού
6.4.3 Επίδραση Σφαλμάτων Υψηλής Τάξης
6.4.3.1 Επίδραση Σφαιρικού Σφάλματος
6.4.3.2 Επίδραση Κόμης
6.5. Μέτρηση Εκτροπών – Εκτροπομετρία
6.5.1 Ιστορική Εξέλιξη Εκτροπομετρίας
6.5.2 Αρχή Λειτουργίας Εκτροπομετρίας
6.5.2.1 Εκτροπομετρία Hartmann-Shack
6.5.2.2 Εκτροπομετρία Tscherning
6.5.3 Η Εκτροπομετρία στην Πράξη
6.5.3.1 Απεικόνιση στην Εκτροπομετρία
6.5.3.2 Συντελεστές Zernike και Οφθαλμικές Εκτροπές
6.6. Ευαισθησία Αντίθεσης

7. Έγχρωμη Όραση

7.1. Τύποι κωνίων
7.2. Θεωρία χρωματικής ανταγωνιστικότητας
7.2.1 Μονοχρωματική Όραση
7.2.2 Διχρωματική Όραση
7.2.3 Τριρωματική Όραση
7.3. Αχρωματοψία

8. Θεωρία Χρωμάτων

8.1. Χρώμα
8.1.1 Ανάλυση και Σύνθεση Χρωμάτων
8.2. Χρωματομετρικοί Όροι
8.3. Σύνθεση Χρωμάτων
8.3.1 Σύνθεση Χρωμάτων με Πρόσθεση και Αφαίρεση
8.3.2 Τριχρωματικοί Συντελεστές και Χρωματικό Διάγραμμα
8.4. Πρότυποι Φωτισμοί
8.4.1 Ομοιόμορφοι Χρωματικοί Χώροι

9. Στοιχεία Ανατομίας του Ανθρώπινου Οφθαλμού

9.1. Η Εξωτερική Όψη του Οφθαλμού
9.1.1 Οι Οφθαλμοκινητικοί Μυς
9.1.2 Βλέφαρα και Δάκρυα
9.2. Οι Χιτώνες του Οφθαλμού
9.2.1 Ινώδης Χιτώνας
9.2.2 Κερατοειδής Χιτώνας
9.2.3 Αγγειώδης Χιτώνας
9.2.3.1 Χοριοειδής Χιτώνας
9.2.4 Ίριδα
9.2.4.1 Πρόσθιος και Οπίσθιος Θάλαμος
9.2.4.2 Υδατοειδές Υγρό
9.2.5 Κρυσταλλοειδής Φακός
9.2.5.1 Πρεσβυωπία
9.2.5.2 Καταρράκτης
9.2.6 Υαλώδες Σώμα
9.2.7 Αμφιβληστροειδής Χιτώνας
9.3. Η Κίνηση των Οφθαλμών

10. Βιομετρία του Ανθρώπινου Οφθαλμού

10.1. Μετρώντας τα Μεγέθη του Οφθαλμού
10.1.1 Τεχνικές Μέτρησης Διαστάσεων στο Μάτι
10.1.2 Υπέρηχοι στη Βιομετρία του Οφθαλμού
10.1.2.1 Βιομετρία με Υπερήχους
10.1.2.2 Η Συσκευή Απεικόνισης Artemis
10.1.2.3 Βιομετρία με Οπτική Συμβολομετρία
10.2. Διαστάσεις Οφθαλμού
10.2.1 Αξονικό Μήκος
10.2.2 Βάθος Προσθίου Θαλάμου
10.2.3 Διάμετρος Κόρης
10.3. Μετρήσεις του Κερατοειδή
10.3.1 Σημασία Πάχους του Κερατοειδή
10.3.2 Τεχνικές Παχυμετρίας και Απεικόνισης Κερατοειδή
10.3.2.1 Τεχνολογία Scheimpflug
10.3.2.2 Τεχνολογία OCT
10.3.3 Πάχος Επιθηλίου
10.3.4 Καμπυλότητα Κερατοειδή
10.3.5 Αρχή Λειτουργίας Κερατομετρίας
10.3.5.1 Κερατόμετρο
10.3.6 Τοπογραφία Κερατοειδή
10.3.6.1 Σύγχρονη Τοπογραφία
10.3.6.2 Τοπογραφικοί Χάρτες
10.3.6.3 Απεικόνιση Πρόσθιας και Οπίσθιας Κερατοειδικής Επιφάνειας
10.3.6.4 Περιορισμοί Τοπογραφίας Placido
10.3.6.5 Εναλλακτική Τοπογραφία Προβολής Πλέγματος Σημείων

Όλα τα βιβλία μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα Εύδοξος, τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για άμεση και ολοκληρωμένη παροχή Συγγραμμάτων στους φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ.