Σχετικά με εμάς

Οι Εκδόσεις "Σύγχρονη Γνώση" ιδρύθηκαν με σκοπό την έκδοση επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων. Η αρχή έγινε το 2007 με δύο νέα βιβλία για την Οπτική, τα 'Μαθήματα Οπτικής' και την 'Οπτική & Υπερόραση'. Σύντομα, προσθέτουμε νέους τίτλους βιβλίων για τον Επιστήμονα της Όρασης.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 εκδόθηκε ο τίτλος 'Σύγχρονη Διαθλαστική Εξέταση'. Τον Μάιο του 2010 εκδίδεται το δίτομο βιβλίο 'Φακοί Επαφής', τόμος Α Επιστήμη & Βασικές Αρχές, και Τόμος Β Κλινική Πρακτική & Εφαρμογές, το οποίο διατίθεται από το 2012 και ως επίτομο.

Από το 2011 ξεκινήσαμε την καινούργια σειρά 'Εφαρμοσμένη Οπτική'. Tο πρώτο βιβλίο της σειράς 'Οπτικά Όργανα Απεικόνισης', εκδίδεται τον Ιούλιο του 2011, και τα βιβλία 'Γεωμετρική Οπτική' και 'Οπτική της Όρασης' εκδίδονται τον Σεπτέμβριο του 2012 και τον Δεκέμβριο του 2013, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα εργαζόμαστε σε δύο νέα βιβλία στο χώρο της Ανατομίας του Οφθαλμού και της Απεικόνισης του Προσθίου Θαλάμου, που θα ανακοινωθούν μέσα στο 2014.

Σύντομα όλα τα βιβλία μας θα είναι διαθέσιμα και σε σύγχρονη, ψηφιακή μορφή.

 

 

Όλα τα βιβλία μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα Εύδοξος, τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για άμεση και ολοκληρωμένη παροχή Συγγραμμάτων στους φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ.